ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

Эх сурвалжийг Бичиг хэргийн эрхлэгч Б,Жанчивдорж
Холбоо барих утас: 7059-2435

ШИНЭ МЭДЭЭ