САР БҮРИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Эх сурвалжийг Мэдээллийн технологийн ажилтан Г.Алтан-Од
Холбоо барих утас: 7059-2435

ШИНЭ МЭДЭЭ