ХЭЛТСИЙН ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2023 ОНЫ ТАЙЛАН

A- A A+
ХЭЛТСИЙН  ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН  ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2023 ОНЫ ТАЙЛАН