Аймгийн түүх болон дурсгалт газар

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

МАНДАЛГОВЬ ХОТ ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАГААН СУВАРГА

ИХ ГАЗРЫН ЧУЛУУ

БАГА ГАЗРЫН ЧУЛУУ

ОНГИЙН ХИЙД

 

ШИНЭ МЭДЭЭ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

Дундговь аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газруудад аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж буй Онгийн хийд, Их бага газрын чулуу, Дэлгэрхангай уул, Цагаан суварга, Өөш манхан, Эргэнэг, Нэмнээ, Сүм хөх бүрд, Онгийн хийд, Дэл уулын хадан зургийн галерей зэрэг үзэсгэлэнт байгалийг түшиглэсэн Бага газрын чулуу жуулчины бааз, Их газрын чулуунд Төв боржигин тур, Цагаан суварга, Говьсуварга, Онгийн нууц, Цагаан-Овоо зэрэг 10 гаруй жуулчины баазууд нь улирлын чанартай тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн эмчилгээ сувилгааны үйл ажиллагаа явуулдаг Өөшийн сувилал, амралтын газрууд байна.
Дэлгэрэнгүй үзэх