ДЭЛГЭРЦОГТ суманд 2024 оны 05-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулах "МАЛЧДЫН НЭГ ӨДӨР" өдөрлөгт улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

A- A A+
 ДЭЛГЭРЦОГТ суманд 2024 оны 05-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулах