Хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

A- A A+
Хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө