Төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ. 2023 он

A- A A+
Төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ. 2023 он

https://burtgel.gov.mn/uploads/users/2264/files/Dundgovi%20TG%20medee%202023-12.pdf