Тус хэлтэс нь ШШГГ-тай хамтран ажиллалаа.

A- A A+
Тус хэлтэс нь ШШГГ-тай хамтран ажиллалаа.

Тус хэлтэс нь ШШГГ-тай хамтран өөрийн биеэр ирж бүртгэлийн үйлчилгээ авах боломжгүй иргэнийг зөөврийн 4 g төхөөрөмж ашиглан биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд хамрууллаа.