Хэлтсийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Хэлтсийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

2024 оны 02-р сарын 21-ны өдөр хэлтсийн дарга Ж.Өлзийжаргал  

-Албаны нууц болон цахим орчин дахь аюулгүй байдал

-Анхаарах асуудлын талаар хэлтсийн албан хаагчдад танхимаар сургалт зохион байгууллаа.