Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам 2023.10.31

A- A A+
Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам 2023.10.31