ЖЕНДЕР БА ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

A- A A+
ЖЕНДЕР БА ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

ЖЕНДЕР БА ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Хүний эрхийн үндэсний комисс, Статистикийн хэлтэстэй хамтран өнөөдөр төрийн 18 байгууллагын хүний нөөц, жендерийн асуудал хариуцсан 20 мэргэжилтэнд Жендер ба хүний эрх сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. 

Сургалтаар Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, ажлын байрны бэлгийн дарамт, жендерийн статистик, www.1212.mn сайт ашиглах талаар сургалт зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад суусан албан хаагч өөрийн байгууллагатаа дээрх сургалтын агуулгын дагуу мэдээлэл хүргэж ажиллахаараа онцлог юм.