“МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

A- A A+
“МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

"МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” СУРГАЛТ БОЛЛОО

Тагнуулын ерөнхий газрын Мэдээллийн аюулгүй байдлын газраас аймгийн төрийн байгууллагуудад “Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль” болон “Мэдээллийн аюулгүй байдал”-ын сургалтыг 2023 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр цахим болон танхимын хосолсон хэлбэрээр Засаг даргын Тамгын газрын “Говь” танхимд зохион байгууллаа.

Сургалтад аймгийн төрийн байгууллагуудын удирдлага болон мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүд нийт 130 гаруй албан хаагчид оролцов.

Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Хяналтын улсын байцаагч Д.Нямсүрэн, Мэдээллийн технологийн ажилтан Б.Жанчивдорж нар хамрагдав.