"ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ" УУЛЗАЛТ САЙХАН-ОВОО СУМ

A- A A+

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулж буй "Иргэдээ сонсъё-2023" уулзалтын ажлын хэсэг  5-р сарын 18-ны өдөр Сайхан-Овоо суманд ажиллаж, нийт 450 иргэн төрийн нэгдсэн үйлчилгээнд хамрагдаж, 120 гаруй иргэд уулзалтад оролцлоо.

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулах, мэдээ мэдээллээр хангах, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож шийдвэрлэх зорилготойгоор энэхүү үйл ажиллагааны үеэр Улсын бүртглийн хэлтсийн ахлах бүртгэгч нар оролцож Иргэний үнэмлэх дахин захиалах үйлчилгээ, Гадаад паспортын захиалга, Тоон гарын үсэг олгох, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг Сайхан овоо суманд нийт 81 болсон. Тоон гарын үсэг-60,гадаад паспорт-1, эд хөрөнгө-20 үйлчилгээ үзүүлж ажилалаа.

 Иргэдэд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх үүднээс хурлын танхимд зөөврийн 4G төхөөрөмжийг ашиглан үйлчилгээ үзүүллээ.