Иргэн Та https://election.burtgel.gov.mn/ холбоосоор нэвтэрч Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны нөхөн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт со

A- A A+
Иргэн Та https://election.burtgel.gov.mn/ холбоосоор нэвтэрч Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны нөхөн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт со

Иргэн Та https://election.burtgel.gov.mn/ холбоосоор нэвтэрч Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны нөхөн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.