"Иргэдээ сонсъё" өдөрлөг

A- A A+

Дундговь аймгийн засаг дарга Ж.Мөнхбат түүний тамгын газраас зүүн сумдад зохион байгуулж буй иргэдээ сонсъё өдөрлөгийн хүрээнд 2023 оны 02 сарын 06 ны өдөр Дэрэн суманд бүртгэлийн үйлчилгээг хүргэлээ. Үүнд үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүргэл,иргэний улсын бүртгэлийн тасгууд бүртгэл хийлээ. Нийт 46 бүртгэл хийснээс газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл 4,газрын анхны бүртгэл 4,худалдах худалдан авах гэрээ 3,өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх 5 ,хаяг өөрчлөлт 10,бэлэглэх гэрээ 1 нийт 27 бүртгэл ,гадаад паспортын захиалга 10,иргэний үнэмлэхний захиалга 5,тоон гарын үсэг 4 нийт 19 бүртгэлийг бүртгэж газар дээр нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээг олгож ажилалаа. Гадаад паспортын захиалгыг анх удаа суманд авч байгаад иргэд талархаж байна.