ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЦАГААН СУМАНД УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР, ХУРАМЖИЙГ ИРГЭН БАНК ЯВАХГҮЙ, ПОС МАШИНААР БЭЛЭН БУСААР ХИЙХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

A- A A+
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЦАГААН СУМАНД УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР, ХУРАМЖИЙГ ИРГЭН БАНК ЯВАХГҮЙ, ПОС МАШИНААР БЭЛЭН БУСААР ХИЙХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЦАГААН СУМАНД УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР, ХУРАМЖИЙГ ИРГЭН БАНК ЯВАХГҮЙ, ПОС МАШИНААР БЭЛЭН БУСААР ХИЙХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.