"НОМ ХАНДИВЛАХ САЙХАН"

A- A A+

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас зохион байгуулж буй "НОМ ХАНДИВЛАХ САЙХАН" эвент арга хэмжээнд 21 ном хандивлалаа.

ХАМГИЙН САЙХАН ӨГЛӨГ НОМЫН ХАНДИВ.