2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

A- A A+
2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт