“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” хөтөлбөрийн хүрээнд тус байгууллагын 15 албан хаагчид Үндэсний бичгийн дунд, ахисан түвшний мэдлэг олгох 24 цагийн модуль сургалтад амжилттай суралцаж 12 дунд шат, 3 ахисан түвшний сертификатаа гардан авлаа.

A- A A+
“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” хөтөлбөрийн хүрээнд тус байгууллагын 15 албан хаагчид Үндэсний бичгийн дунд, ахисан түвшний мэдлэг олгох 24 цагийн модуль сургалтад амжилттай суралцаж 12 дунд шат, 3 ахисан түвшний сертификатаа гардан авлаа.

Үндэсний Монгол хэл, бичгийг сурах, сургах түгээн дэлгэрүүлэх, сурч эзэмших, Монгол бичгийг сэргээн хэрэглэх төрийн бодлогын хэрэгжилтийг идэвхжүүлэх “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III” хөтөлбөрийн хүрээнд тус байгууллагын 15 албан хаагчид Үндэсний бичгийн дунд, ахисан түвшний мэдлэг олгох 24 цагийн модуль сургалтад амжилттай суралцаж 12 дунд шат, 3 ахисан түвшний сертификатаа гардан авлаа.
Сургалтыг "Говийн ирээдүй" цогцолбор сургуулийн МХУЗ-ын багш М.Нямаа удирдан явууллaa.
М.Нямаа багшийнхаа цаашдын ажилд амжилт хүсье.