Өнөөдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд Аймгийн төвд ажиллаж амьдарч байгаа Өлзийт сумын Буянт багийн иргэдэд "Тоон гарын үсэг" олголоо.

A- A A+
Өнөөдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд Аймгийн төвд ажиллаж амьдарч байгаа Өлзийт сумын Буянт багийн  иргэдэд

Өнөөдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд Аймгийн төвд ажиллаж амьдарч байгаа Өлзийт сумын Буянт багийн 87 иргэний Цахим иргэний үнэмлэхийн санах ой буюу чип, ухаалаг гар утасны апплейкшн-ээр дамжуулан "Тоон гарын үсэг" олголоо.