Иргэн та Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал буюу E-mongolia системээр дамжуулан Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дараах үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

A- A A+
Иргэн та Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал буюу E-mongolia системээр дамжуулан Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дараах үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Иргэн та Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал буюу E-mongolia системээр дамжуулан Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дараах үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.