Дундговь аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбат төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэж, олон нийтийн санал хүсэлтийг сонсон шийдвэрлэх, цаашдын бодлого төлөвлөлтөд тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор 11 дүгээр сарын 11, 12-

A- A A+
Дундговь аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбат төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэж, олон нийтийн санал хүсэлтийг сонсон шийдвэрлэх, цаашдын бодлого төлөвлөлтөд тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор 11 дүгээр сарын 11, 12-

Дундговь аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбат төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэж, олон нийтийн санал хүсэлтийг сонсон шийдвэрлэх, цаашдын бодлого төлөвлөлтөд тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор 11 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Сайнцагаан сумын 9 багийн иргэдтэй уулзах арга хэмжээнд цахим иргэний үнэмлэхний санах ой буюу чип, ухаалаг гар утасны аппликэйшнээр дамжуулан 5 жилийн хугацаатайгаар  "Тоон гарын үсэг" олголлоо.