ГАДААД ПАСПОРТ ДАХИН ЗАХИАЛАХАД АЖЛЫН 5 ХОНОГТ ГАРДАГ БОЛЛОО

A- A A+
ГАДААД ПАСПОРТ ДАХИН ЗАХИАЛАХАД АЖЛЫН 5 ХОНОГТ ГАРДАГ БОЛЛОО

ГАДААД ПАСПОРТ ДАХИН ЗАХИАЛАХАД АЖЛЫН 5 ХОНОГТ ГАРДАГ БОЛЛОО

Нийслэлд ажлын 5 хоног

Орон нутагт ажлын 15 хоногийн дотор

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Цахимаар шийдэж, цагаа хэмнэе