Тагнуулын ерөнхий газрын харъяа Дундговь аймаг дахь хэлтэс, Политехникийн коллеж болон Хүмүүнлэг сургуулийн багш ажилчид нийт 46 иргэн тоон гарын үсгээ авлаа.

A- A A+
Тагнуулын ерөнхий газрын харъяа Дундговь аймаг дахь хэлтэс, Политехникийн коллеж болон Хүмүүнлэг сургуулийн багш ажилчид нийт 46 иргэн тоон гарын үсгээ авлаа.

Тагнуулын ерөнхий газрын харъяа Дундговь аймаг дахь хэлтэс, Политехникийн коллеж болон Хүмүүнлэг сургуулийн багш ажилчид нийт 46 иргэн тоон гарын үсгээ авлаа.