“ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2022 оны 09-р сарын 19,20-ны өдрүүдэд Цэргийн анги , Цахилгаан түгээх сүлжээ , Цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК-ны нийт 140 ажилтан албан хаагчид болон Мандал хүрээ үйлчилгээний төвөө

A- A A+
“ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд  2022 оны 09-р сарын 19,20-ны өдрүүдэд Цэргийн анги , Цахилгаан түгээх сүлжээ  , Цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК-ны нийт 140 ажилтан албан хаагчид болон Мандал хүрээ үйлчилгээний төвөө

“ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2022 оны 09-р сарын 19,20-ны өдрүүдэд Цэргийн анги , Цахилгаан түгээх сүлжээ , Цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК-ны нийт 140 ажилтан албан хаагчид болон Мандал хүрээ үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлж байгаа 70 иргэн нийт 210 иргэнд тоон гарын үсэг олгох ажлыг зохион байгууллаа.