Дундговь аймгийн иргэд тоон гарын үсгээ идэвхтэй авч байна.

A- A A+
Дундговь аймгийн иргэд тоон гарын үсгээ идэвхтэй авч байна.