2022 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Дундговь аймагт нийт 6015 иргэн тоон гарын үсэг олгосон байна.

A- A A+
2022 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Дундговь аймагт нийт 6015 иргэн тоон гарын үсэг олгосон байна.