Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

A- A A+
Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам