Хулд сумын бүртгэгчийг ажилд томилох тухай

A- A A+
Хулд сумын бүртгэгчийг ажилд томилох тухай