Мэдээллийн технологийн ажилтныг ажилд томилох тухай

A- A A+
Мэдээллийн технологийн ажилтныг ажилд томилох тухай