Мэдээллийн технологийн ажилтныг ажлаас чөлөөлөх тухай

A- A A+
Мэдээллийн технологийн ажилтныг ажлаас чөлөөлөх тухай