Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам /Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын хавсралт/

A- A A+
Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам /Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын хавсралт/