2022 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 53,593 иргэн тоон гарын үсгээ авсан байна.

A- A A+
2022 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 53,593 иргэн тоон гарын үсгээ авсан байна.