Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс зохион байгуулдаг "Бүртгэгч-багш" өдөрлөг 2022 оны 5-р сарын 5-ны өдөр Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Ерөнхий Боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс зохион байгуулдаг

Дундговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсээс

"Хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах" ажлын хүрээнд "Бүртгэгч-багш" өдөрлөгийг 2022 оны 5-р сарын 5-ны өдөр Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Ерөнхий Боловсрол Сургуулийн 8а, 8б, 9а ангийн 66 сурагчдад:

-Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Иргэний бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр мэдээлэл өгч, "Алтан хонх" танин мэдэхүйн тэмцээнийг зохион байгуулан 9а ангийн сурагч

1-р байр Б.Лхамноржмаа

2-р байр Д.Гансувд

3-р байр Х. Алтансарнай нар амжилттай оролцсон тул дурсамж хадгалуулав.

Мөн энэхүү арга хэмжээнд амжилттай оролцсон бусад сурагчдадаа эрдэм сурах их үйлсэд нь хязгаар гэж бүү байг.