Дундговь аймгийн Дэрэн суманд "Тоон гарын үсэг олгох" ажлыг 2022 оны 5-р сарын 5-ны өдөр эхлүүллээ.

A- A A+
Дундговь аймгийн Дэрэн суманд

Цахим гарын үсгийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэдэд тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох ажлыг 2022 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн Даваа гарагаас улс орны хэмжээнд эхлүүлсэн.

Мөн өдөрлөгийн үеэр 28 иргэний гар утсанд e-mongolia.mn апплейкшн суулгаж, заавар зөвөлгөө өгч ажиллалаа.

Уг ажлын хүрээнд Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Дэрэн сумын "Малчдын өдөрлөг"-т оролцон 250 иргэнд тоон гарын үсгийн талаарх мэдээллийг өгч, 17 иргэнд тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олголоо.