2022 оны 5-р сарын 2-ны өдөр Дундговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

A- A A+
2022 оны 5-р сарын 2-ны өдөр Дундговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, улсын бүртгэлийн байгууллага Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэдэд тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох ажлыг өнөөдөр буюу 2022 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн Даваа гарагаас эхлүүлсэн.

2022 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн 17.00 цагийн байдлаар Дундговь аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэмжээнд тоон гарын үсгийн гэрчилгээ авах хүсэлт гаргасан нийт 38 иргэнд улсын бүртгэлийн байгууллагаас тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгосон байна.Тоон гарын үсэг олгогдож эхэлсэнтэй холбоотой төрийн байгууллагуудаас хамгийн эхэнд Биеийн тамир спортын газрын албан хаагчид идэвхтэй хамрагдаж, тоон гарын үсгийн гэрчилгээгээ авлаа.