“ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨР-2022” ӨДӨРЛӨГ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

A- A A+
“ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨР-2022” ӨДӨРЛӨГ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр Мандал худалдааны төвийн талбайд Хуульчийн “Про Боно” Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт тус хэлтсийн 5 албан хаагч хуваарийн дагуу идэвхитэй оролцон иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Тус арга хэмжээний үеэр Улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар нийт 110 иргэн хандсаныг зохих хариуг газар дээр нь өглөө.

Иргэдээс ирсэн асуудлуудыг авч үзвэл:

Иргэний улсын бүртгэлтэй холбоотой -65

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой -42

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой -22 байна.

Иргэдийн гар утсанд e-mongolia.mn апп 22 иргэнд суулгаж, хэрэглэх заавар зөвлөмж өгч, 350 гаруй иргэдэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээтэй холбоотой гарын авлага болон тарааж өгөх материал тараалаа.

                    ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС