# Авлигагүй шударга нийгмийн төлөө хамтдаа. #NO АВЛИГА

A- A A+
# Авлигагүй шударга нийгмийн төлөө хамтдаа. #NO АВЛИГА

#Авлига — Я.Цэвэлийн " Монгол хэлний товч тайлбар толь бичиг"-т "Авлига гэдэг нь ёсон бусаар шунаж авсан эд юм" гэж бичжээ. Энгийнээр тодорхойлбол, авлига нь эрх мэдлээ хувийн эрх ашигт урвуулан ашиглахыг хэлнэ.

#Монгол улсын Авлигын эсрэг хуульд "Авлига гэж албан тушаалын эрх мэдлээ хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, бусдад давуу байдал олгох, иргэн, хуулийн этгээдээс тэрхүү хууль бус давуу байдлыг олж авах үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр илрэх аливаа эрх зүйн зөрчил" гэж тодорхойлогдсон байна.

Улсын бүртгэлийн албан хаагчид нэгдлээ.