Луус сумын бүртгэгчийг ажлаас чөлөөлөх тухай

A- A A+
Луус сумын бүртгэгчийг ажлаас чөлөөлөх тухай