Цахим Дундговь хөтөлбөрийн хүрээнд "Гэрэгэ" систем нэвтэрлээ.

A- A A+
Цахим Дундговь хөтөлбөрийн хүрээнд

Аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбат Засаг даргын нөөц хөрөнгийн санхүүжилтээр Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд "Гэрэгэ" киоск машиныг суурилуулж төрийн үйлчилгээг иргэд түргэн шуурхай авах боломжийг бүрдүүллээ. “Гэрэгэ” киоск машинаар төрийн болон төрийн бус 55 байгууллагын 600 гаруй төрлийн үйлчилгээний төлбөрийг төлөх боломжтой юм.

#ЦАХИМ ДУНДГОВЬ