Нэг цэгийн үйлчилгээний зааланд "Гэрэгэ" киоск машин байршуулахаар шийдвэрлүүлэлээ

A- A A+
Нэг цэгийн үйлчилгээний зааланд

Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар аймгийн Тамгын газрын Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд “Гэрэгэ” киоск машин байршуулах зардлыг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахаар шийдвэрлэлээ.

Тус машиныг байршуулсанаар төрийн үйлчилгээ авах хүсэлтэй иргэд заавал банкруу явалгүйгээр, түргэн шуурхай үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлэх юм. “Гэрэгэ” киоск машинаар төрийн болон төрийн бус 55 байгууллагын 600 гаруй төрлийн үйлчилгээний төлбөрийг төлөх боломжтой юм.