Өлзийт сумын бүртгэгчийг төрийн албанаа чөлөөлөх тухай

A- A A+
Өлзийт сумын бүртгэгчийг төрийн албанаа чөлөөлөх тухай