Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт

A- A A+
Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт

“Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох нь” төслийн хүрээнд иргэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай чирэгдэлгүй зардал багатай авах нөхцлийг бүрдүүлэн улсын бүртгэлийн хэлтэс 2019 онд Дундговь аймгийн 13 сумыг улсын бүртгэлийн мэдээллийн онлайн сүлжээнд амжилттай холбосон. Үүнтэй холбогдуулан тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг УБЕГазраас 2021-09-02-ны өдөр БНСУ-ын Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-гийн буцалтгүй тусламжаар хийж Дундговь аймгийн 15 сумын улсын бүртгэгч нарт компьютер, принтер, канон, сканер, хурууны хээ уншигч, зургийн аппарат зэрэг иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө.