8 түмэн мод

A- A A+
8 түмэн мод

Улсын бүртгэлийн хэлтэс "8 түмэн мод" аяны хүрээнд хуваарийн дагуу ээлжит мод усалгаагаа хийж, модны тогоо, шуудууг гаргаж, зэрлэгийг зулгаалаа.