Улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас лавлагаа, мэдээлэл өгөх журам /Засгийн газрын 125 дугаар тогтоол/ /2021.05.05/

A- A A+
Улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас лавлагаа, мэдээлэл өгөх журам /Засгийн газрын 125 дугаар тогтоол/ /2021.05.05/