Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай /Засгийн газрын 237 дугаар тогтоол/ /2010.09.15/

A- A A+
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай /Засгийн газрын 237 дугаар тогтоол/ /2010.09.15/