Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол/ /2019.01.23/

A- A A+
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол/ /2019.01.23/