Архивын дүрэм /Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын А/498 дугаар тушаал/2016.05.25/

A- A A+
Архивын дүрэм /Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын А/498 дугаар тушаал/2016.05.25/