Улсын бүртгэлийн салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийн хадгалах хугацааны жагсаалт /УБЕГ-ын дарга, архивын ерөнхий газрын 714; А/91 дүгээр хамтарсан тушаал/ /2014.05.26/

A- A A+
Улсын бүртгэлийн салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийн хадгалах хугацааны жагсаалт /УБЕГ-ын дарга, архивын ерөнхий газрын 714; А/91 дүгээр хамтарсан тушаал/ /2014.05.26/