Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн сангийн систем, техник технологи, програм хангамжийн ерөнхий шаардлага /Засгийн газрын 395 дугаар тогтоол/ /2018.12.26/

A- A A+
Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн сангийн систем, техник технологи, програм хангамжийн ерөнхий шаардлага /Засгийн газрын 395 дугаар тогтоол/ /2018.12.26/